• Zapraszamy na cykl Regionalnych Spotkań Zarządców Nieruchomości!

 • Jednolity Plik Kontrolny - oprogramowanie Probit przygotuje JPK

 • Zapraszamy na bezpłatne prezentacje oprogramowania PROBIT

 • 25 lat na rynku twórców oprogramowania

Filharmonie, Opery, Teatry

 

Kierowana do Państwa oferta zawiera szereg mechanizmów oraz funkcjonalności usprawniających codzienną pracę. Proponowane rozwiązania to przede wszystkim doskonałe narzędzie pracy, które już w standardzie spełnia wymagania stawiane przed Instytucjami Kultury. Ponadto, dzięki swojej budowie zawsze jest indywidualnie dopasowywane do Państwa potrzeb.

 • szczegółowa analiza kosztów i przychodów z podziałem np. na Spektakle, Wystawy, Koncerty
 • analityka z podziałem na wydatki strukturalne, źródła finansowania z wykorzystywaniem słowników
 • struktura VAT - automatyczne rozliczanie
 • efektywne zarządzanie płatnościami poprzez wykorzystanie zautomatyzowanych mechanizmów do generowania elektronicznych przelewów wg pilności oraz import wpłat
 • podziały – definiowanie współczynników podziału wydatków i zapłat
 • dekretowanie na podstawie wcześniej przygotowanych wzorców dokumentów
 • łącznik z Płatnikiem ZUS , automatyczne generowanie danych do ZUS (dokumenty rozliczeniowe, zgłoszeniowe) 
 • Obsługa sezonowości – 50 i 20-procentowy KUP 
 • Analiza kosztów związanych z płacą artystów
 • w pełni definiowalne raporty, zestawienia i wydruki
 • bieżąca kontrola planu finansowego (Zadaniowego i Głównego)
 • automatyczna sprawozdawczość (m.in.: RB-N, RB-Z)
 • integracja z MS Office / Open Office

 

System Probit umożliwia wprowadzanie dowolnych przekrojów analitycznych (analityka konta).  Postaraliśmy się przygotować te, które w naszej ocenie doskonale wspomagają pracę w dziale księgowym Instytucji Kultury. Zastosowanie przekrojów w znacznym stopniu ułatwia nie tylko wprowadzanie informacji, ale  jednocześnie pozawala na przyjazną kontrolę oraz raportowanie.

·         Wystawy, Spektakle, Koncerty

·         Źródła finansowania (dotacja, ustawa budżetowa)

·         Wydatki Strukturalne

·         Projekty