• Zapraszamy na cykl Regionalnych Spotkań Zarządców Nieruchomości!

  • Jednolity Plik Kontrolny - oprogramowanie Probit przygotuje JPK

  • Zapraszamy na bezpłatne prezentacje oprogramowania PROBIT

  • 25 lat na rynku twórców oprogramowania

MOSiRy, GOKiSy

 

Mając na uwadze unikalne potrzeby Ośrodków Sportu i Rekreacji, obejmujące z jednej strony konieczność analizy kosztów i przychodów imprez, jednostek kosztowych, jak i specyficzne uwarunkowania dotyczące rachuby płac i zarządzania kadrami, opracowaliśmy pakiet oprogramowania spełniający te wymogi.

 

Było to możliwie dzięki długoletniej i ścisłej współpracy z instytucjami eksploatującymi nasze systemy. Poniżej zamieszczamy krótki opis programów PROBIT, dedykowanych Jednostkom Sportu i Rekreacji.

 

Opis systemu dla ośrodków sportu - wersja pdf