• Zapraszamy na cykl Regionalnych Spotkań Zarządców Nieruchomości!

  • Jednolity Plik Kontrolny - oprogramowanie Probit przygotuje JPK

  • Zapraszamy na bezpłatne prezentacje oprogramowania PROBIT

  • 25 lat na rynku twórców oprogramowania

Ośrodki Pomocy Społecznej

 

Kompleksowa obsługa – przygotowana dla jednostek budżetowych w układzie zadaniowym:

 

- planowanie i realizacja Budżetu Zadaniowego (Funkcja, Zadanie, Podzadanie, Działanie)

- analityka z podziałem na klasyfikację budżetową, wydatki strukturalne, źródła finansowania z wykorzystaniem słowników

- tworzenie i kontrola realizacji planu finansowego (zadaniowego i głównego)

- wspieranie analizy wydatków, dochodów i rozrachunków według poszczególnych działówrozdziałów paragrafów, jednostek

- dekretowanie na podstawie wcześniej przygotowanych wzorców dokumentów

- możliwość analizy rozrachunków w terminie zapłaty oraz wydruk tytułów wykonawczych

- efektywne zarządzanie płatnościami poprzez wykorzystanie zautomatyzowanych mechanizmów do generowania elektronicznych przelewów wg pilności oraz import wpłat

- automatyczna sprawozdawczość budżetowa (łącznik z Trezorem)

- automatyczna zaangażowanie

- w pełni definiowalne raportyzestawienia wydruki z bufora księgowego

- integracja z MS Office/Open Office 

- podział list płac z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej, budżetu zadaniowego