• Zapraszamy na cykl Regionalnych Spotkań Zarządców Nieruchomości!

  • Jednolity Plik Kontrolny - oprogramowanie Probit przygotuje JPK

  • Zapraszamy na bezpłatne prezentacje oprogramowania PROBIT

  • 25 lat na rynku twórców oprogramowania

PINB

 
Mając na uwadze unikalne potrzeby jednostek Nadzoru Budowlanego, obejmujące z jednej strony potrzebę rozliczeń budżetowych na zasadach jednostki budżetowej, jak i bardzo specyficzne uwarunkowania dotyczące rachuby płac i zarządzania kadrami, opracowaliśmy pakiet oprogramowania dedykowany Inspektoratom Nadzoru Budowlanego. Było to możliwie dzięki długoletniej i ścisłej współpracy z jednostkami eksploatującymi nasze systemy.
Poniżej jedne z najważniejszych atutów naszego programu:
- Wszystkie moduły  zawsze zgodne z obowiązującymi przepisami
- Klasyfikacja budżetowa (paragrafy, rozdziały i działy)
- Budżet zadaniowy
- Rozbicie kosztu/wydatku na poszczególne Paragrafy i Zadania
- Generowanie wymaganych sprawozdania,  : RB27, RB28, RB30, RB50 (Dotacje), RB50 (Wydatki), RB-N, RB-Z, RB-ST, RBWS
- Łącznik z System Obsługi Budżetu Państwa BeSti@
- Elektroniczna Bankowość
- Automatyczna dekretacja listy płac z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej
- Analiza prawidłowego wydatkowania środków publicznych
- Dekrety wzorcowe - możliwość definiowania stałych wzorców dekretów, np. energia elektryczna itp.
- Płace-Kadry i eKiosk pracowniczy z dostępem do danych przez Internet
- Majątek Trwały- możliwość wydrukowania kodów kreskowych
- Inwentaryzacja – możliwość skorzystania z kolektora danych
- Logistyka - obsługa magazynów, fakturowanie usług