• Zapraszamy na cykl Regionalnych Spotkań Zarządców Nieruchomości!

  • Jednolity Plik Kontrolny - oprogramowanie Probit przygotuje JPK

  • Zapraszamy na bezpłatne prezentacje oprogramowania PROBIT

  • 25 lat na rynku twórców oprogramowania

Sektor publiczny

PROBIT - nowoczesny, zintegrowany pakiet oprogramowania wspomagającego zarządzanie jednostką  budżetową z podziałem na zadania
Z uwagi na charakterystyczne potrzeby jednostek sektora finansów publicznych, związane z wymaganiami rozliczeń budżetowych, opracowaliśmy wyspecjalizowane produkty. Było to możliwie dzięki długoletniej i ścisłej współpracy z jednostkami budżetowymi eksploatującymi nasze systemy. Na podstawie sugestii zgłaszanych przez naszych Klientów stworzyliśmy szereg dodatkowych rozwiązań, które w znacznej mierze przyczyniły się do uzyskania wysokiego komfortu pracy na naszym programie. Wieloletnia współpraca z jednostkami budżetowymi daje nam poczucie dużego doświadczenia i znajomości problematyki.
Najważniejsze cechy funkcjonalne:
• Finanse i Księgowość z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej
• Łączniki do programów elektronicznej bankowości
• Współpraca z Besti@ i Trezorem
• Sprawozdania RB-27, RB-28, RB 30, RB-50 (wydatki), RB-50 (dodatki), RB-N, RB-ST, RB-Z,
• Płace i Kadry z łącznikiem do programu Płatnika ZUS
• Rozliczenie Kosztów
• Środki Trwałe współpracujące z kolektorami danych
• Fakturowanie i obsługa gospodarki materiałowej
• Analizy Ekonomiczne
• Budżet zadaniowy – planowanie i realizacja
• Struktura VAT
• Szczegółowa analiza kosztów z uwzględnianiem miejsc ich powstawania
• Wydatki strukturalne
• Źródła finansowania
• Definiowalne wydruki
• Umowy: o prace, o dzieło, zlecenie
• Integracja z arkuszem kalkulacyjnym
• Dekrety wzorcowe – automatyczna dekretacja
• Podziały – definiowanie współczynników podziału kosztów i zapłaty
• Obsługa wielu list płac w jednym okresie rozrachunkowym
• Wieloetatowość
• Obsługa 20 %  i 50% Kosztów Uzyskania Przychodu
• Szeroki zakres składników płacowych i stawek godzinowych