• Zapraszamy na cykl Regionalnych Spotkań Zarządców Nieruchomości!

  • Jednolity Plik Kontrolny - oprogramowanie Probit przygotuje JPK

  • Zapraszamy na bezpłatne prezentacje oprogramowania PROBIT

  • 25 lat na rynku twórców oprogramowania

Straże Pożarne

 

Mając na uwadze unikalne potrzeby jednostek PSP obejmujące z jednej strony potrzebę rozliczeń budżetowych na zasadach jednostki budżetowej, jak i bardzo specyficzne uwarunkowania dotyczące rachuby płac i zarządzania kadrami, opracowaliśmy pakiet oprogramowania dedykowany dla komend Państwowej Straży Pożarnej. Było to możliwie dzięki długoletniej i ścisłej współpracy z jednostkami eksploatującymi nasze systemy. Na podstawie sugestii zgłaszanych przez naszych Klientów stworzyliśmy szereg dodatkowych rozwiązań, które w znacznej mierze przyczyniły się do uzyskania wysokiego komfortu pracy na naszym programie.
Wieloletnia współpraca z jednostkami Państwowej Straży Pożarnej daje nam poczucie dużego doświadczenia i znajomości problematyki.

Poniżej przedstawiamy jedne z najważniejszyc

- rekomendacja Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej

- pełna integracja z Systemem Przetwarzania Danych (SPD) funkcjonującym w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej – w zakresie Finansów-Księgowości oraz Kadr-Płac

- obsługa budżetu w układzie zadaniowym

- generowanie sprawozdań budżetowych, m.in.: RB-N, RB-Z, RB-ST, RB-27s, RB-28s, RB-50

- możliwość zapisywania sprawozdań do plików w formacie XML odczytywanych m.in. przez Informatyczny System Obsługi Budżetu Państwa SJO BeSTi@,

- eksport danych według założonych przez użytkownika kryteriów do pliku .xml, lub innych formatów plików np. .csv,

- generowanie raportów umożliwiających analizę prawidłowego wydatkowania środków publicznych,

- elektroniczne płatności – obustronna komunikacja z systemami bankowości elektronicznej

- obsługa uposażenia wraz z dodatkami (za staż, za stopień, służbowy) oraz składkami na ubezpieczenie (podstawowa, OC, NW),

- obsługa uposażenia oraz wynagrodzenia cywilnego,

- obsługa awansów oraz urlopów dodatkowych,

- ewidencja odznaczeń dla funkcjonariuszy.