• Zapraszamy na cykl Regionalnych Spotkań Zarządców Nieruchomości!

  • Jednolity Plik Kontrolny - oprogramowanie Probit przygotuje JPK

  • Zapraszamy na bezpłatne prezentacje oprogramowania PROBIT

  • 25 lat na rynku twórców oprogramowania

ZGK, MZL, MZBM

 

PROBIT - zintegrowany pakiet oprogramowania do zarządzania lokalami

 

•             Pełna i zautomatyzowana księgowość, elektroniczne przelewy i sprawozdania.

•             Plan gospodarczy dla wspólnoty mieszkaniowej.

•             Analiza i rozliczenie kosztów i przychodów wspólnot, automatyczny bilans, deklaracje CIT-2, CIT-8 oraz VAT-7.

•             Ewidencja kartotek właścicieli: naliczeń, wpłat (import wyciągów bankowych), rozliczenie właścicieli.

•             Mechanizm rozliczania liczników mediów (nadwyżki i niedopłaty).

•             Obsługa windykacji i możliwość naliczanie odsetek.

•             Obsługa zebrań wspólnot mieszkaniowych.

•             Korespondencja seryjna: drukowanie zaświadczeń, wezwań do zapłaty, zawiadomień, analiz, blankietów.

•             Tworzenie dowolnych dokumentów zgodnie z indywidualnymi potrzebami użytkownika.

•             Obsługa i rozliczenie Funduszu Remontowego.

•             Obsługa rozliczeń z gminą.

•             Rozliczenie wg dowolnego klucza niedoborów na licznikach głównych.

•             Dane techniczne budynków.

•             Elektroniczna Książka Obiektu Budowlanego.

•             Zarządzanie remontami i przeglądami.

•             Internetowy dostęp dla właścicieli do swoich rozrachunków.

•             Pełna komunikacja przez Internet zarządcy z właścicielami i lokatorami.

 

Opis systemu dla Zarządców Zasobów Komunalnych - wersja pdf

 

JPK dla Zakładów Komunalnych - wersja pdf