• Zapraszamy na cykl Regionalnych Spotkań Zarządców Nieruchomości!

  • Jednolity Plik Kontrolny - oprogramowanie Probit przygotuje JPK

  • Zapraszamy na bezpłatne prezentacje oprogramowania PROBIT

  • 25 lat na rynku twórców oprogramowania

Kontakt

Centrala:

PROBIT Sp. z o.o.
ul. Ostrowskiego 7
53-238 Wrocław

Email: 

Telefony: 

tel. (71) 341 73 70
fax. (71) 344 55 28

Firma PROBIT Sp. z o.o. wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy

KRS 0000746180,

NIP 8992849977

REGON 381203185

kapitał zakładowy: 500 000 PLN

Oddziały:

ul. Grunwaldzka 17, 60-782

Telefony: 

61 865-99-68

ul. Żytnia 13, 41-206

Telefony: 

32 782-44-31

Ul. Budowlana 26/402, 20-469

Telefony: 

81 44-14-269, 607-551-148