• Zapraszamy na cykl Regionalnych Spotkań Zarządców Nieruchomości!

  • Jednolity Plik Kontrolny - oprogramowanie Probit przygotuje JPK

  • Zapraszamy na bezpłatne prezentacje oprogramowania PROBIT

  • 25 lat na rynku twórców oprogramowania

Branża Mieszkaniowa

 
Nasze oprogramowania zostały podzielone ze względu na branże i specyfikę danej firmy i tym samym mamy w swojej ofercie następujące pakiety produktowe: 

 

  • PRO-SM dla spółdzielni mieszkaniowej.

  • PRO-ZN dla wspólnot mieszkaniowych.

  • PRO-TBS dla towarzystwa budownictwa społecznego.

  • PRO-ZG dla zakładu gospodarki mieszkaniowej i komunalnej.

 

Każdy z w/w wymienionych pakietów oprogramowania jest zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. Dla każdego systemu dostepna jest funkcjonalnośc związana z JPK Jednolitym Plikiem Kontrolnym.

 

Opis dot. JPK - Jednolity Plik Kontrolny dla jednostek zarządzających nieruchomościami - wersja pdf