• Zapraszamy na cykl Regionalnych Spotkań Zarządców Nieruchomości!

  • Jednolity Plik Kontrolny - oprogramowanie Probit przygotuje JPK

  • Zapraszamy na bezpłatne prezentacje oprogramowania PROBIT

  • 25 lat na rynku twórców oprogramowania

Sektor publiczny

Z uwagi na określone potrzeby jednostek sektora publicznego, związane z wymaganiami rozliczeń budżetowych, opracowaliśmy wyspecjalizowane produkty usprawniające procesy z tym związane. Było to możliwie dzięki długoletniej i ścisłej współpracy z jednostkami budżetowymi eksploatującymi nasze systemy. Na podstawie sugestii zgłaszanych przez naszych Klientów stworzyliśmy szereg dodatkowych rozwiązań, które w znacznej mierze przyczyniły się do uzyskania wysokiego komfortu pracy na naszym programie. Wieloletnia współpraca z jednostkami budżetowymi daje nam poczucie dużego doświadczenia i znajomości problematyki.

 

Kompleksowa obsługa – przygotowana dla jednostek budżetowych w układzie zadaniowym:

 

- planowanie i realizacja Budżetu Zadaniowego (Funkcja, Zadanie, Podzadanie, Działanie)

- analityka z podziałem na klasyfikację budżetową, wydatki strukturalne, źródła finansowania z wykorzystaniem słowników

- tworzenie i kontrola realizacji planu finansowego (zadaniowego i głównego)

- wspieranie analizy wydatków, dochodów i rozrachunków według poszczególnych działów, rozdziałów i paragrafów, jednostek

- dekretowanie na podstawie wcześniej przygotowanych wzorców dokumentów

- możliwość analizy rozrachunków w terminie zapłaty oraz wydruk tytułów wykonawczych

- efektywne zarządzanie płatnościami poprzez wykorzystanie zautomatyzowanych mechanizmów do generowania elektronicznych przelewów wg pilności oraz import wpłat

- automatyczna sprawozdawczość budżetowa (łącznik z Trezorem)

- automatyczna zaangażowanie

- w pełni definiowalne raporty, zestawienia i wydruki z bufora księgowego

- integracja z MS Office/Open Office 

- podział list płac z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej, budżetu zadaniowego

 

Opis dot. JPK - Jednolity Plik Kontrolny dla jednostek budżetowych - wersja pdf