• Zapraszamy na cykl Regionalnych Spotkań Zarządców Nieruchomości!

  • Jednolity Plik Kontrolny - oprogramowanie Probit przygotuje JPK

  • Zapraszamy na bezpłatne prezentacje oprogramowania PROBIT

  • 25 lat na rynku twórców oprogramowania

Analizy Ekonomiczne

Bilans, Rachunek Zysków i Strat

Program pozwala zdefiniować bilans i rachunek zysków i strat w dowolnym układzie. Wydruki te można otrzymać automatycznie bezpośrednio po zaksięgowaniu transakcji. Przy wykorzystaniu dostarczanego wraz z systemem Planu Kont zestawienia te można otrzymać w układzie porównawczym. Zestawienia tworzy się podobnie jak w arkuszach kalkulacyjnych ustalając zawartość poszczególnych wierszy, kolumn bądź komórek arkusza. Analizowane wielkości można definiować w oparciu o pozycje bilansowe, konta lub grupy kont a także utworzone uprzednio formuły.

Deklaracje

System generuje deklaracje VAT, CIT i PIT. Wydruki deklaracji realizowane mogą być jako nadruk na oryginalnych formularzach bądź, z wykorzystaniem programu IPS, jako wydruk całej deklaracji na czystej kartce papieru. Wraz z systemem PROBIT możemy dostarczyć licencję na oprogramowanie IPS, w ramach której wszelkie aktualizacje formularzy można otrzymać za pośrednictwem Internetu.