• Zapraszamy na cykl Regionalnych Spotkań Zarządców Nieruchomości!

  • Jednolity Plik Kontrolny - oprogramowanie Probit przygotuje JPK

  • Zapraszamy na bezpłatne prezentacje oprogramowania PROBIT

  • 25 lat na rynku twórców oprogramowania

Jednolity Plik Kontrolny

Rewolucja w kontroli podatkowej

Według planów Ministerstwa Finansów już od 1 lipca 2016 roku polskie przedsiębiorstwa będą musiały udostępniać Urzędowi Skarbowemu szczegółowe dane finansowo-księgowe oraz handlowe w formie elektronicznej w ściśle określony sposób – za pomocą JPK – Jednolitego Pliku Kontrolnego. Będzie to wymuszało zmiany w systemach informatycznych przedsiębiorstw.

Firmy będą zobowiązane generować dane pochodzące z własnych ksiąg podatkowych w formie JPK. Dzięki temu Urzędy Skarbowe będą mogły analizować wszelkie informacje dotyczące działalności danej organizacji w sposób elektroniczny. Celem przedsięwzięcia jest ułatwienie i usprawnienie kontroli polskich przedsiębiorstw, a także uszczelnienie systemu podatkowego oraz większe wpływy do budżetu z podatku VAT.

Kto musi wdrożyć Jednolity Plik Kontrolny i w jakim zakresie?

Duże firmy –        przedsiębiorstwa zatrudniające więcej niż 250 pracowników lub osiągające pow.500mln euro obrotu rocznie - od 1 lipca 2016

Małe i średnie firmy – przedsiębiorstwa zatrudniające od 9 do 250prac. lub osiągające od 2 do 50 mln euro obrotu rocznie - od 1 lipca 2018

Jednolity Plik Kontrolny ma umożliwić przedsiębiorstwom dostarczanie Urzędom Skarbowym danych w formie elektronicznej (mailowo lub na nośniku) w podziale na wyodrębnione struktury:

księgi rachunkowe, wyciągi bankowe, operacje magazynowe, ewidencja zakupu i sprzedaży VAT, Faktury VAT, Księga Podatkowa przychodów i rozchodów, ewidencja przychodów.

Organy skarbowe będą miały możliwość żądania przekazania ksiąg w JPK w określonym zakresie i wybranym okresie.

Nie wdrożenie przez firmę JPK może wiązać się z jej odpowiedzialnością karno-skarbową.

Wdrożenie Jednolitego Pliku Kontrolnego to standardowe działanie projektowe wymagające zaangażowania dostawcy oraz użytkownika systemu, dlatego już dziś należy przygotować się na nadchodzące zmiany i zarezerwować niezbędny czas oraz zasoby.

W tym celu należy:

- ustalić od kiedy przedsiębiorstwo spełnia kryteria generowania pliku JPK (czy od 2016-07-01, czy od 2018-07-01)

- sprawdzić, czy procedury stosowane w firmie (niezbędne do raportowania) będą zgodne ze standardem JPK

- zaktualizować posiadane wersje systemu Probit w celu umożliwienia poprawnego wygenerowania pliku JPK

 

O szczegółach dotyczących nowych wersji oprogramowania PROBIT umożliwiających wprowadzenie w/w zmian poinformujemy Państwa w najbliższym czasie.