• Zapraszamy na cykl Regionalnych Spotkań Zarządców Nieruchomości!

  • Jednolity Plik Kontrolny - oprogramowanie Probit przygotuje JPK

  • Zapraszamy na bezpłatne prezentacje oprogramowania PROBIT

  • 25 lat na rynku twórców oprogramowania

Jednolity Plik Kontrolny

Informujemy, że od czerwca 2016 roku wszystkie moduły systemów PROBIT, dostępne aktualnie w dystrybucji ,generują dane do Jednolitego Pliku Kontrolnego. Więcej informacji na ten temat udzieli zainteresowanym Dział Obsługi Klienta.

Wszystkie autorskie programy Probit sprzedawane od czerwca 2016 roku spełniają wymogi przepisów prawa dot. Jednolitego Pliku Kontrolnego.

http://www.mf.gov.pl/kontrola-skarbowa/dzialalnosc/jednolity-plik-kontrolny