• Zapraszamy na cykl Regionalnych Spotkań Zarządców Nieruchomości!

 • Jednolity Plik Kontrolny - oprogramowanie Probit przygotuje JPK

 • Zapraszamy na bezpłatne prezentacje oprogramowania PROBIT

 • 25 lat na rynku twórców oprogramowania

Pracownicze Plany Kapitałowe

Pracownicze Plany Kapitałowe – pragniemy poinformować, że dostosowujemy oprogramowanie Probit do wchodzących w życie przepisów prawnych, a zatem funkcjonalność PPK  jest już dostępna w naszym oprogramowaniu..

Co to są PPK - pracownicze plany kapitałowe?

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to dobrowolny, prywatny i oszczędnościowy system długoterminowego oszczędzania na emeryturę, w którym wpłaty są solidarnie po stronie pracodawcy, pracownika i budżetu państwa. Do PPK automatycznie zostaną zapisani wszyscy pełnoletni pracownicy od 18 do 54 roku życia włącznie. Starsze osoby pracujące, w wieku od 55 do 70 lat, także będą mogły przystąpić do programu, ale dopiero po złożeniu odpowiedniego wniosku. PPK obejmuje osoby zatrudnione na umowę o pracę i umowę zlecenia. Z przynależności do PPK będzie można zrezygnować, ale dopiero po złożeniu wniosku o wypisanie z PPK na piśmie. Rezygnacja będzie ważna przez 4 lata.

Podstawa Prawna: Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.
Dz.U. z 2018 r. poz. 2215

Od kiedy obowiązują PPK?

Harmonogram wprowadzania PPK (stan zatrudnienia na 01.01.2019):

 • zatrudniający powyżej 250 osób  - 1 lipca 2019
 • od 50 do 249 osób - 1 stycznia 2020
 • od 20 do 49 osób - 1 lipca 2020
 • pozostali  - 1 stycznia 2021

Jakim instytucjom finansowym powierzyć zarządzanie PKK?

O wyborze instytucji finansowej decyduje pracodawca w porozumieniu z przedstawicielami pracowników. Wśród nich znajdą się:

 • Powszechne Towarzystwa Emerytalne,
 • Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych,
 • Pracownicze Towarzystwa Emerytalne,
 • Zakłady Ubezpieczeń

Jakiej wysokości są składki?

 

po stronie pracownika

 

 

po stronie pracodawcy

 

po stronie państwa

 

2% - 4% wynagrodzenia brutto

 

1,5% - 2,5% wynagrodzenia brutto

 

250 zł opłata powitalna

240 zł dopłata coroczna

 


Informacje dodatkowe:

 • Zgromadzone środki są własnością prywatną i podlegają dziedziczeniu;
 • można je wykorzystać jako wkład własny na mieszkanie;
 • po przejściu na emeryturę następuje jednorazowa wypłata w wysokości 25% zgromadzonych środków;
 • pozostałe środki wypłacane są przez kolejne 10 lat.