• Zapraszamy na cykl Regionalnych Spotkań Zarządców Nieruchomości!

  • Jednolity Plik Kontrolny - oprogramowanie Probit przygotuje JPK

  • Zapraszamy na bezpłatne prezentacje oprogramowania PROBIT

  • 25 lat na rynku twórców oprogramowania

Przekształcenie formy prawnej

Miło nam poinformować, że w dniu 3 września 2018r. nastąpiło przekształcenie przedsiębiorcy
Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT Wojciech Zawadzki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
pod nazwą PROBIT Sp. z o.o. Zmiana formy prawnej nastąpiła w związku z dynamicznym rozwojem przedsiębiorstwa,
a zawarte przekształcenie nie ma wpływu na ważność dotychczas zawartych umów.
Firma PROBIT Sp. z o.o. wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy
KRS 0000746180, NIP 8992849977, REGON 381203185