• Zapraszamy na cykl Regionalnych Spotkań Zarządców Nieruchomości!

  • Jednolity Plik Kontrolny - oprogramowanie Probit przygotuje JPK

  • Zapraszamy na bezpłatne prezentacje oprogramowania PROBIT

  • 25 lat na rynku twórców oprogramowania

System PROBIT jest zgodny z RODO

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tzw. RODO informujemy, że najnowsze wersje systemów jPROBIT oraz PROBIT SQL spełniają wymagania dotyczące ochrony danych osobowych.

Wchodzące w życie przepisy RODO nakładają na podmioty przetwarzające dane zawarcie z administratorem tych danych stosownej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, będącej umową akcesoryjną w stosunku do zawartych umów sprzedaży oprogramowania oraz umów serwisowych, w której określone zostaną zasady przetwarzania danych.

W celu ustalenia aktualności wersji oprogramowania oraz w przypadku pytań prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta pod numerem 71/ 341 73 70 lub mailem na adres probit@probit.com.pl